Ιστορικές Αναμνήσεις
 
Δημοτικό Σχολείο  Περιστερωνοπηγής
Για την πληροφόρηση των Περιστερωνοπηγιωτών έχω καταγράψει την ιστορία του Δημοτικού σχολείου Περιστερωνοπηγής από το 1853 μέχρι και το 1974 σε βιβλίο το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή PDF. Συνεντεύξεις
Το πρώτο αυτό σχολείο, που ιδρύθηκε από καλόγερους στο μοναστήρι Αγίου Αναστασίου,  αναβαθμίζεται σε κανονικό σχολείο με διορισμό από την κοινότητα πτυχιούχων δασκάλων. Με πολυάριθμους διαχωρισμούς και ενώσεις σχολείων στις δυο κοινότητες, επιτυγχάνεται τελικά το ενιαίο σχολείο αγοριών και κοριτσιών που λειτουργεί μέχρι και την εισβολή.
Περιλαμβάνεται επίσης κατάλογος όλων των δασκάλων που υπηρέτησαν στο σχολείο μέχρι το 1974.
Καταγράφονται τα ονόματα όλων των δασκάλων που κατάγονται από την Περιστερωνοπηγή.
Η ενότητα περιλαμβάνει και πλήθος φωτογραφιών από τη μακρόχρονη λειτουργία του σχολείου. 
Πατήστε στην πιο εικόνα για να κατεβάσετε το βιβλίο σε μορφή PDF.

Δημητράκης Θ Λουκά
ΜΟΡΦΩΣΗ

Το 1928 κτίστηκε καινούριο κοινό σχολικό κτίριο για τις δύο κοινότητες στην...

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΖΩΗ

Ο Άγιος Πανάρετος γεννήθηκε στην Περιστερωνοπηγή το 1710...